Orasolv förvärvar Gårdatandläkarna i Göteborg

Orasolv AB har den 28 april 2016 via dotterbolag ingått avtal om att förvärva de rörelser som ingår i Gårdatandläkarna i Göteborg. Rörelsen har tolv anställda och en årlig omsättning om ca 15 MSEK. Orasolv räknar med att förvärvet ska påverka koncernens resultat positivt redan från övertagandet som planeras ske den 1 juni 2016.

Läs hela pressreleasen här!

 

Lämna ett svar