Michael Lagerbäck ny VD för Orasolv AB

PRESSRELEASE 2016-09-19

Styrelsen för Orasolv AB har idag utsett Michael Lagerbäck till ny VD. Michael tillträder sin befattning i Januari 2017 och kommer senast från posten som operativ chef på den Nordiska ögonkirurgikedjan Memira AB.  Under sin tid på Memira har Michael med stor framgång bidragit till att bygga upp en ledande nischad vårdaktör med ett tydligt kedjekoncept.

I samband med att Michael tillträder så lämnar nuvarande VD, Maria Johansson, bolaget. Maria har gjort ett utmärkt arbete med att genomföra framgångsrika förvärv, avyttra rörelse-främmande verksamhet och uppnå god lönsamhet hos klinikerna. Under hennes tid har tandvårdsverksamhetens rullande tolvmånadersomsättning ökat från 35 MSEK till 115 MSEK. Samtidigt närmar sig bolaget de finansiella målen om en EBITDA-marginal från klinikerna om 15% och centrala kostnader om högst 5% av omsättningen. Hon kommer att stå till bolagets förfogande under det närmaste halvåret.

”Maria har haft mycket stor betydelse för Orasolvs fina utveckling och vi är alla henne stort tack skyldiga. Michael ska nu genomföra nästa steg i strategin för att nå de finansiella målen med bibehållen tillväxt. Ambitionen är att Orasolv skall vara en av de tre största tandvårdskedjorna i Sverige och den bästa vad avser kvalité, bemötande och tillgänglighet. Detta kräver stora insatser från alla medarbetare och vi är därför väldigt glada för att få Michael som VD” – säger styrelseordförande, Håkan Hallberg.

Fram till att Michael tillträder sin befattning kommer Håkan Hallberg att tjänstgöra som tillförordnad VD. Styrelseordförande under denna period blir ledamoten Marianne Westerlund som är leg. tandläkare och som under många år varit chef för ett antal kliniker inom Stockholms Folktandvård. Hon har även varit operativ chef för Distriktstandvården AB. Idag är hon verksamhetschef för radiologiverksamheten samt laboratoriemedicin i Sörmlands läns landsting.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Hallberg                                       Tf VD Orasolv AB Tel: 0704-83 38 11

 

Orasolvs affärsidé är att utveckla och förvärva helägda tandvårdsmottagningar. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Lämna ett svar