Internt meddelande till alla medarbetare i Orasolv: ME Dental AB lämnar ett kontanterbjudande om 30 öre per aktie till aktieägarna i Orasolv AB (publ)

2018-03-15

Till alla medarbetare i Orasolv

ME Dental AB har idag riktat ett erbjudande till Orasolvs aktieägare att förvärva Bolaget. Budet är förknippat med vissa villkor, bl.a. att ägare till minst 90% av aktierna ska acceptera erbjudandet. Tidsfristen går ut den 9 april.  Styrelsens ordförande, Bertil Haglund, som äger ca. 15 % av aktierna i Orasolv har, under vissa villkor, förbundit sig att acceptera erbjudandet.

ME Dental är ett bolag som ägs av Mazdak Eyrumlu, som är uppvuxen i Göteborg och som studerat till tandläkare i Umeå.  Han är grundare och tidigare ägare till Southern Dental Ltd i England. Mazdak startade Southern Dental efter några års arbete som tandläkare i England och byggde upp gruppen till 80 kliniker med 850 anställda. Mazdak kunde genom sin bakgrund som kliniker bygga upp en framgångsrik verksamhet. Ett brett utbud av tandvård erbjöds gruppens patienter och det skapades möjligheter för personalen att växa inom en dynamisk organisation.

Mazdak avyttrade verksamheten 2017 eftersom han ville flytta närmare sin familj. Han är därför sedan årskiftet bosatt i Göteborg.

ME Dental anser att Orasolv är ett konkurrenskraftigt kvalitetsföretag inom tandvård med god potential till fortsatt expansion. Genom ett privat ägande kommer ME Dental, med sin erfarenhet från att driva privat tandvårdsverksamhet, att kunna stärka Orasolv. Orasolv har haft svårigheter att uppnå tillväxt och god lönsamhet med nuvarande struktur. ME Dental vill tillvarata och utveckla Orasolvs potential med mål att bli en ledande och modern tandvårdskedja i Sverige.  Eftersom Mazdak själv har arbetat som tandläkare och har ett genuint intresse för tandvård kommer han kunna bidra positivt till denna utveckling, dels på grund av sin kliniska erfarenhet, och dels även på grund av den erfarenhet han samlat på sig genom att driva en större tandvårdskedja i England.

ME Dental förutser för närvarande inte några väsentliga förändringar i Orasolvs verksamhet. ME Dental är entusiastiskt över möjligheten att samarbeta med Orasolvs kunniga personal. Erbjudandet innebär att inga väsentliga förändringar kommer att ske avseende anställningsförhållandena hos Orasolv, det kan dock inte uteslutas att vissa förändringar kan komma att ske på ledningsnivå.

ME Dental kommer som ny ägare att fortsätta det arbete som inletts på Orasolv med att:

  • Erbjuda ett brett utbud av högkvalitativ tandvård till nya och befintliga patienter
  • Erbjuda tandvård som utförs av kompetent tandvårdspersonal i uppdaterade kliniker med modern teknik och utrustning
  • Öka antalet patienter till klinikerna, och i detta arbete är det påbörjade kedjekonceptet väsentligt
  • Utnyttja behandlingsrummen bättre genom att utöka tillgängligheten för patienterna
  • Styra inköpen till de gruppleverantörer som erbjuder bästa produkter och tjänster till lägsta pris
  • På bästa sätt ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom gruppen
  • Bli den bästa arbetsgivaren inom branschen för att på så sätt attrahera duktig och ambitiös tandvårdspersonal

Orasolvs styrelse har utsett en budkommitté bestående av Torbjörn Gunnarsson, Marianne Westerlund och Håkan Hallberg som ställer sig bakom erbjudandet då Bolaget kommer att få en kompetent ägare med resurser att utveckla verksamheten. Bolaget måste bli större för att kunna finansiera utvecklingen av kunderbjudanden och personal.

Under nästa vecka, den 19-23 mars, avser Mazdak att besöka samtliga kliniker tillsammans med personer ur ledningen eller styrelsen för Orasolv för att informera mer om erbjudandet och framtidsplanerna.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck              0707-40 11 95

Håkan Hallberg                    0704-83 38 11

PDF-fil: Internt meddelande – Orasolvs personal

Lämna ett svar