Lathund i mailkryptering

Happident använder huvudsakligen programmet Office365 som arbetsredskap. I Outlook (mailprogrammet som är del av Office365) finns möjligheten att kryptera mail. På så vis lämnar mailet aldrig mailservern och ingen kan ”hacka” mailet på väg till mottagaren.

Det krypterade meddelandet finns kvar i två (2) månader efter att det skickats. Se därför till att spara meddelandet / informationen om det behövs längre än så.

Om du vill skicka kort info till en person som ska ta emot ett av dina krypterat mail så finns ett förslag här: https://www.happident.info/forslag-pa-info-till-mottagare-av-krypterat-mail/

Såhär gör du för att kryptera ett mail

1. Skapa ett nytt mail

2. I rubriken skriver du först ”Krypterat:” och därefter själva ämnet på mailet.

1

3. Skicka till mottagare

Mottagare av krypterat mail

Såhär ser det ut för mottagaren av ett krypterat mail:

 2

Skickar du mailet inom organisationen (dvs. till någon med en Happident-mailadress) kan mottagaren läsa direkt i outlook/webbläsaren eller så kan man behöva trycka på ”läs meddelandet”. Om du skickar mailet till en mottagare utanför organisationen (dvs. någon som inte har en Happident-mailadress), får mottagaren istället följande instruktioner för att kunna läsa mailet och kan läsa genom att antingen logga in via sitt google-konto eller med ett engångslösenord.

3

Svara på krypterat mail

När du svarar på ett krypterat mail så blir även ditt svar krypterat per automatik. Om du vill svara utan att kryptera ditt meddelande (eftersom mailet inte innehåller personuppgifter) måste du skapa en ny mailtråd.

Lämna ett svar