Kvartalsbokslut 2017-03-31

Nu är våren här och det innebär att vi närmar oss ett nytt kvartalsbokslut. För att få ett så riktigt resultat som möjligt är det viktigt att vi är noga med våra rutiner och granskar och accepterar/attesterar leverantörsfakturorna i Visma Proceedo, så fort de kommer in i flödet, så att vi hinner betala i tid och slipper manuella justeringar i bokslutet.

Därtill behöver våra administratörer vara särskilt noga med att registrera alla kundinbetalningar i Opus och Alma den här veckan – även de som kommer från Landstingen och Försäkringskassan – annars får vi problem med avstämningarna!

Veckorapporter avseende inbetalningarna för den sista veckan i mars måste skickas senast tisdag den 4 april 2017 (skicka med A-post).

Efterfrågade rapporter måste postas från kliniken senast tisdag den 5 april 2017 – förstås ju tidigare desto bättre. Om Ni väljer att scanna och maila måste Ni maila dem senast den onsdag den 6 april 2017.

I bilaga finner Ni en checklista över önskade rapporter, som vi behöver få från Er för att kunna göra bokslutet för kvartal 1, 2017. Vi har också kopierat exempelrapporter från respektive system.

Undrar ni över något hör gärna av er antingen per telefon eller mail. Belma Campbell, som är tf redovisningsansvarig, är ny i arbetet, men står till tjänst så gott hon kan. Hon nås på mobilnummer 070-755 17 24 eller mail belma.campbell@orasolv.se.

Ni är förstås också välkomna att kontakta mig!

Stockholm 2017-03-28

Birgitta Lönnberg
CFO

Mobil 070-720 58 00
Mail birgitta.lonnberg@orasolv.se

Lämna ett svar