Info pension och försäkring

Hej bästa kollegor,

Jag vill informera om att vi har gjort en upphandling av försäkrings- och rådgivningstjänster. Upphandlingen berör samtliga anställda i Orasolv Clinics AB och innebär att vi byter samarbetspartner från SEB Pension & Försäkring till Söderberg & Partners. Bytet medför förbättrade villkor för företaget och ett förbättrat förmånspaket för våra medarbetare. Redan den 1 april tar Söderberg & Partners över det direkta rådgivaransvaret vilket innebär att har ni frågor efter detta datum är det dem ni ska kontakta.

Vi har tillsammans med Söderberg & Partners upphandlat våra tjänstepensioner vilket kommer att innebära lägre försäkringsavgifter, vilket resulterar i ett större pensionskapital för våra medarbetare. Upphandlingen ger också möjlighet att välja annan försäkringsgivare än SEB om man så önskar.

Vi kommer att teckna en gruppförsäkring där man kan teckna ett antal olika försäkringar som tex livförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, osv och betala dessa via löneavdrag.

Utöver detta har vi beslutat att teckna en obligatorisk sjukvårdsförsäkring för samtliga medarbetare. Ambitionen är att ha försäkringen på plats så snart som möjligt. Vi återkommer med information om när den är tecknad och ”på plats”.

Samtliga medarbetare kommer att få ett mejl från Söderberg & Partners med inloggning och lösen till deras Privattjänst, Fund Finder som är ett utvärderings-, fondvals- och söksystem för fonder. Det är därför viktigt att vi har uppdaterade mejladresser för samtliga medarbetare.

När våra tjänstepensioner är omlagda till den nya upphandlingen kommer samtliga medarbetare att bli kontaktade med erbjudande om individuell rådgivning kring pension och försäkring. Det är en tjänst som jag varmt rekommenderar och jag uppmanar alla att utnyttja den möjligheten.

Ansvarig rådgivare hos Söderberg & Partners är Torbjörn Wiklund. Ni når honom på 070–5358470 eller torbjorn.wiklund@soderbergpartners.se.

Med vänlig hälsning,
Michael

Lämna ett svar