Happidents affärsidé, vision och mission

Affärsidé

Happident är en modern tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Organisationen präglas av en flexibel arbetsmodell och ett nätverk mellan klinikerna som skapar trygghet, möjligheter och komfort för såväl medarbetare som patienter. Happident ägs, drivs och finansieras av tandvårdspersonal som har klinisk förståelse och ett personligt engagemang i kliniska utmaningar.

Mission

Att genom vår unika företagskultur, organisation och arbetssätt (klustermodellen) erbjuda rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid – under ett och samma tak – genom hela patientresan.

Vision 

Målet är att genom ett heltäckande utbud och inbjudande miljöer utforma Sveriges mest eftertraktade tandvård, både för patienter och personal och därmed skapa leenden för livet.

Lämna ett svar