Avtalshantering i Orasolv-gruppen

För att säkerställa hanteringen av originalhandlingar tillhandahåller HK arkiv för samtliga avtal i Orasolv-gruppen.

 

LEVERANTÖRSAVTAL

Mercedes administrerar avtalspärmar per klinik, där originalavtal med våra leverantörer skall förvaras. På kliniken behåller Ni kopior av originalen. Mercedes nås på mercedes.jaktlund@orasolv.se eller för originalavtalen via post:

Orasolv Clinics AB

Att: Mercedes Jaktlund

Danderydsgatan 26

114 26  STOCKHOLM

 

 

ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH ANDRA PERSONALRELATERADE ORIGINALDOKUMENT

Samtliga anställningsavtal i original ska arkiveras av HK personal. Det är därtill mycket viktigt att vår löneadministratör Agneta Thuresson omgående informeras om alla förändringar – som är vår löneadministratör. Henne når man via mail: personal@orasolv.se eller för originalhandlingarna på följande adress:

Orasolv Clinics AB

Att: Agneta Thuresson

Danderydsgatan 26

114 26  STOCKHOLM

 

Stockholm 2016-09-19

Birgitta Lönnberg

CFO

 

Lämna ett svar